T.C.

ÇANDIR KAYMAKAMLIĞI

İlçe Özel İdaresi

 

            1-Yerleşim Durumu

            İlçemiz Özel İdare müdürlüğü hizmet binası hükümet konağı 3.katta 1 müdür odasında hizmetler yürütülmekte olup, 2. katta ise arşiv bulunmaktadır.

            İlçemiz Özel İdare Müdürlüğünde 1 müdür görev yapmaktadır. 

            2-İdari birim Durumu

            İlçemiz merkezinde 8 mahalle 1 belde ve üç köy olmak üzere on iki idari birimden oluşmaktadır ayrıca Büyükkışla/Beldesi 3 mahalleden oluşmaktadır.

            3–1937 yılı arazi kayıtları kütüğü

            Müdürlüğümüze ait olan köy ve kasaba ile merkeze ait 17 adet vergi kayıt defterleri ile hesap bulunmaktadır. Vergi kayıt defterleri ile hesap defterlerinin ciltlenmeye ihtiyaç vardır.

             4–2012 Mali yılı 13/12/2012 tarihi itibari ile müdürlüğümüzde yapılan işlemler.

            Özel İdare Müdürlüğü olarak İlçemize bağlı kasaba ve köy mahalle muhtarlıkları maaş ödemeleri gelen ödenek doğrultusunda ödemeler aksamadan ve zamanında yapılmaktadır, Köy kasaba ve mahalle ile merkez İlkokulları İlçemizde bulunan sağlık kuruluşları için gelen ödenekler doğrultusunda hizmet verilmektedir.

            Ayrıca taş ve kum ocakları belediye mücavir alan dışındaki içkili yerlerin köylerdeki bakkal ve kahvehanelerin ruhsat işlemleri müracaat halinde dairemizce takip edilmektedir.

             6-Diğer

            Çandır İlçe Özel İdare müdürlüğü günlük olarak hizmet için tertip ve düzenli bir şekilde hazırlanmakta müdürlüğümüze intikal eden iş ve işlemler büyük bir ciddiyet içerisinde yürürlükte olan kanunlar, yönetmelikler ve mevzuat hükümlerine uygun olarak bir sonraki güne hazır hale getirilerek gerekli koordinasyon sağlanarak bitirilmektedir.