ÇANDIR MALMÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Personel Durumu           :

  

Gelir Servisi          : 1 Gelir Şefi, 2 Gelir Uzmanı (3 Personel)

Muhasebe Servisi  : 3 V.H.K.İ.  (3 Personel)       

Milli Emlak Servisi  : 1 V.H.K.İ.

Personel Servisi     : 1 Hizmetli (Sözleşmeli personel)

TOPLAM               : 8 Personel

 Mükellef Sayıları:

a- Gerçek Usulde Mükellef Sayısı        :   94

b- Basit Usulde Mükellef Sayısı           : 136

c- Kurumlar                                    :   15

d-G.M.S. İradı                                :   42

30 AĞUTOS 20012 TARİHİ İTİBARİ İLE:

 

 

GELİR ve KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEF SAYILARI

Gerçek Usul

  94

Anonim Şirket

-

Basit Usul

136

Limited Şirket

-

 

 

Kooperatif

-

 

 

G.M.S. İradı

42

Gelir Vergisi

230

Kurumlar

15

 

 

31.11.2012  tarihi itibariyle yevmiye adedi                      : 5.090

31.11.2012 tarihi itibariyle bütçe giderleri toplamı            : 6.795.463,69-TL

31.11.2012 tarihi itibariyle bütçe gelirleri toplamı             : 1.901.491.17-TL

2012 Yılı Gelir-Gider Oranı                                             :% 28  

30.09.2012 Tarihi İtibariyle                    Tahakkuk :                                                    Tahsilât:            

                                                           3.258.155,10-TL                                    1.308.550,90-TL

30 AĞUSTOS 2012 TARİHİ İTİBARİ İLE Tahakkuk - Tahsilât Oranı: %41

 Milli Emlak Çalışmaları:

Taşınmazın Cinsi:                                  Adedi:             

İratlı Taşınmazlar                                 : 1216               

Tahsisli taşınmaz                                 :     56                 

Hazine Taşınmazları toplam yüzölçümü  :  48.858.764,60 m2

Ecrimisil Geliri                                     :   1.659,28-TL

Lojman Kira Geliri                                : 26.165,90- TL

Taşıt Durumu                                      : Yoktur.

Lojman Durumu                                 : Yoktur.