KURULUŞUN GENEL TANIMI

            03 Mart 1924 tarihinde kurulan Diyanet İşleri Başkanlığına Bağlı İlçe Müftülükleri 633 sayılı Kanunla taşra teşkilatı olarak Din Hizmetleri ile ilgili görevleri yerine getirmektedir.

            Çandır İlçesi; 20 Mayıs 1990 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3644 sayılı kanunla İlçelik statüsüne kavuşmuştur. İlçemiz Müftülüğü ise, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 28.08.1991 gün ve 004005 sayılı Onayı ile müftü Saffettin AKCAN’ın atanması ve 15.10.1991 tarihinde göreve başlamasıyla kurulmuştur.GÖREVLERİ

         633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında ki Kanun ve bu Yönerge ile verilen görevleri yürütmek ve Diyanet İşleri Başkanlığını taşrada temsil etmek amacıyla kurulan İl ve İlçe Müftülüklerinin görevleri şunlardır.

    

1-İslam Dininin İnanç, İbadet ve Ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek,

2-İbadet yerleri ile Kur’an Kurslarını yönetmek, düzenlemek ve denetlemek, 

3-Vaaz, hutbe, konferans ve benzeri faaliyetlerle toplumu “Din Konusunda” aydınlatmak, dini ve milli     bütünlüğü bozucu akımlara karşı gerekli tedbirleri almak,
4-İhtida için başvurularla ilgili işlemleri yapmak,
5-İbadete açılması istenen Camii ve Mescitlere gerekli müsaadeyi vermek,
6-Görevliler İçin hizmet İçi Eğitim Kursları açmak,
7-Görev alanı ile ilgili konularda yetkili makamlarca verilen diğer işleri yapmak,
8-İlçelerde İlçe Müftülüğü bulunur. İlçede Başkanlığı temsil eder, müftülük hizmetlerini etkili, verimli bir şekilde yürütür, yönetir ve denetler.
 
TEŞKİLAT YAPISI 


İLÇE MÜFTÜSÜ
Vaiz


V.H.K.İ.
 


K.K. Öğreticisi
 
 İmam-Hatip
 M-Kayyım
 Hizmetli
 
       
    İlçemiz Müftülüğünün kuruluşunda İlçe Müftüsü, Vaiz, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Şoför ve Hizmetli gibi kadrolu görevliler yer almaktadır.
 
YAPILAN FAALİYETLER 
 
 
1-Yıllık Çalışma Programı ve yıllık faaliyet raporu hazırlanarak zamanında İl müftülüğüne gönderilmiştir. 2012 yılı çalışma programımızda yer alan konular yıl içerisinde program çerçevesinde uygulanmaktadır.
2-Bir yıl içerisinde üçer aylık dönemler halinde uygulanan Vaaz ve İrşat Programları hazırlanarak uygulanmaktadır
3-Dini gün ve gecelerde Özel Programlar hazırlanarak uygulanmaktadır.
4-Hizmetlerin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi, irşat ve din hizmetlerinin faydalı bir hale getirilmesi amacıyla her ay mutat olarak personel ile toplantılar yapılmaktadır.

5-Bir yıl içerisinde üçer aylık dönemler halinde uygulanan Vaaz ve İrşat Programları hazırlanarak uygulanmaktadır.
6-İlçe merkezinde ve İlçemize bağlı kasaba ve köylerimizde bulunan camii ve görevlilerimiz zaman-zaman denetlenmektedir.
7-Camilerimizin tamamında okunan hutbelerde konu birliğinin sağlanması için İl Hutbe Komisyonunca önceden tespit edilen konularda hutbelerin okunması sağlanmaktadır.
8–2011–20012 öğretim yılında öğretime açık olan Merkez Kız Kur’an Kursuna devam eden öğrencilerden 12, Merkez Kur’ an Kursuna devam öden öğrencilerden 16 olmak üzere toplam 28 (yirmi sekiz ) öğrenci Kur’an-ı Kerimi yüzünden okuma belgesi almıştır.
9–İlçe Müftülüğümüzce, Kur'an Kursları ve Camilerimizde 2012 yılında açılan Yaz Kur'an Kurslarına 282 öğrenci kayıt yapılmıştır.
10-Müftülüğümüz; Yıllık Çalışma Programında yer alan diğer konularda programa uygun şekilde yerine getirmeye özen ve dikkati göstermektedir.