ÇANDIR  KAYMAKAMLIĞI
 
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
S. NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ  (EN GEÇ)
1
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları
-Matbu Dilekçe
-Kira Kontratı
-Tapu Belgesi
15 Gün
2
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Başvuru Dilekçesi
2-Fatura
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi-Sözleşme vb.
180 Gün
3
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1-Kafe Müracaat Formu
2-Matbu Dilekçe
3-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
4-Vergi Levhası
5-Ruhsat sahibinin/sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi
6-Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşme
(Müracaat için gerekli evrakların orijinalleri kontrol edildikten sonra  fotokopilerine aslı gibidir işlemi yapılarak müracaat kabul edilir.
İzin belgesi alan iş yerlerine  yıl içerisinde defaten denetim gerçekleştirilir.)
1 Gün
4
 
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
1-Başvuru Formu
15 Gün
5
4341 Sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)
1-Başvuru Dilekçesi
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge
3-Nüfus Kayıt Örneği
7 Gün
6
5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)
1-Matbu Dilekçe
2-Mal Bildirim Formu (2 adet)
3-Nüfus Kayıt Örneği
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro
5-Sağlık Kurulu Raporu(%40 ve üzeri)
7 Gün
7
Yurt Dışı Bakım Belgesi
1-Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu
2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
15 Dakika
8
Gerçek ve Tüzel Kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri
1-Dilekçe
 
15 Gün
9
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
1-Dilekçe
15 Gün
10
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar
1-Şikayet Dilekçesi
30+15 Gün
11
Dosya Karar Örneği Verilmesi
1-Başvuru Dilekçesi
1 Gün
12
Köy Muhtarlığı Tahsilat Makbuzu Tasdik İşlemi
1-Tahsilat Makbuzu seri numaralarının bulunduğu Köy Muhtarlığı adına kesilmiş faturası.
1 Saat
13
Görev Belgesi Müracaatları
1-Görev Belgesi Talep Dilekçesi
1 Saat
14
Muhtar İzin Müracaatları
1-İmzalı, Mühürlü İzin Talep Dilekçesi
1 Saat
15
Yıpranmış, Kaybolmuş veya Çalınmış Mühür Müracaatı
1-Muhtarlık Mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığını bildiren dilekçe.
2-Dekont ve eski Berat
1 Ay
16
Köy Bütçeleri Onayı
1-Bütçe (2 Nüsha)
1 Gün
17
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
1-Başvuru Formu
15 Gün
18
BİMER
1-Başvuru Dilekçesi
15 Gün
19
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında yapılan işlemler
Dilekçe Ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir
1- Görevlendirilenlerin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Görevlendirilenlerin İkametgah ilmühaberi
3- Resmi kurumdan alınan izin yazısı
4- Görevlendirilen kişilerin sabıka kayıtları
5- İkişer adet fotoğraf
6-Toplanacak yardım miktarını gösterir keşif özeti
7- Yönetim kurulunca alınan karar fotokopisi
3 Gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri        :  Çandır Kaymakamlığı
İsim                            :  Adeviye ÇETİN
Unvan                         : Yazı İşleri Müdürü
Adres                          : Çandır Kaymakamlığı
Tel.                             : 0354 716 20 00
Faks                            : 0354 716 20 02
e-Posta                                 : candir@icisleri.gov.tr